Informasjons- og samhandlingsportal for alle ansatte i Buskerud fylkeskommune.

Det er foretatt en opprydding i informasjonen på ansattportalen.

Det som tidligere lå tilgjengelig på denne siden, finner du nå ved å logge inn og gå til "Fellesinfo".

Logg inn (kun for ansatte)