Utskrift fra Windows 8 eller 10

  1. Klikk på forstørrelsesglasset på oppgavelinjen
  2. I søkeruten skriv følgende teekst: \\bfk-fh-prt01
  3. Vinduet som kommer fram viser alle utskriftskøene i BFK. Finn køene med navn BFK-PRINT og BFK-PRINT-XEROX
  4. Dobbeltklikk på begge køene, slik at de settes opp på din maskin
  5. Du kan nå lukke vinduet med køene

Publisert 18. august 2017, oppdatert 24. juni 2020.