Android

Gå til app-oversikten din og trykk på Innstillinger (Engelsk: Settings)

 

Gå til fanen Tilkoblinger (Engelsk: Connections) og trykk på Wi-Fi

Skjermbilde android

 

Pass på at bryteren øverst er skrudd på og trykk på BFK1X

Skjermbilde android

 

  • EAP-metode: PEAP
  • Fase 2 godkjenning: MSCHAPV2
  • CA-sertifikat: (Uspesifisert)
  • Identitet: login\brukernavn
  • Anonym indentitet: blank
  • Skriv inn passord: ditt passord

Skjermbilde android

 

Hvis det står tilkoblet under BFK1X så er du koblet til trådløst nettverk.

Skjermbilde android


Publisert 14. juni 2018, oppdatert 15. juni 2018.