BFKXenApp

«BFKXenApp» er en Citrix løsning for ansatte i Buskerud Fylkeskommune. Bruk av  BFKXenApp gir tilgang til fylkets kontorstøtte- og administrative systemer.  
Fordelen med denne løsningen er at alle systemene og programvare ligger sentralt hos IKT og krever ingen lokal installasjon på din pc, bortsett fra programmet «Citrix Receiver».


Blant programmer og tjenester som finnes i BFKXenApp er:

  • Internet Explorer
  • Adobe Reader
  • Office produkter: Word, Excel, PowerPoint, OneNote
  • Epost
  • Administrative systemer: Extens, Visma HRM, Vigo Opplæring
  • Lagringsområder: fellesområder,  OneDrive
  • Utskrift


For tilgang til BFKXenApp, trenger du kun brukernavn og passord hvis du er tilkoblet fylket nettverk. Hvis du ønsker tilgang til BFKXenApp når du ikke er på jobben, f.eks. at du har hjemmekontor, trenger du også en engangskode fra telefon appen «SecurEnvoy».

 

Hjemmekontor

Alle ansatt maskiner som er klargjort av IKT, skal allerede ha Citrix installert, men ønsker tilgang til BFKXenApp på en privat pc, må Citrix Receiver installeres og du må ha appen SecurEnvoy installert på din mobiltelefon.
Se Veiledninger for hjelp og info om hvordan installere Citrix og SecurEnvoy.


Publisert 16. desember 2016, oppdatert 15. juni 2018.