Hopp til hovedinnhold

Fagdag – Prosjekt til fordypning

En av strategiene  i Kunnskapsskolen i Buskerud er å kvalitetssikre og kvalitetsutvikle innhold, organisering og vurderingspraksis i Prosjekt til fordypning (PTF/PFO). PTF skal forankres i forpliktende samarbeidsavtaler og skolen skal følge eleven tett til avtale om læreplass.

Utdanningsavdelingen har valgt metoden ekstern vurdering for å realisere særlig første del av denne strategien. De videregående skolene Hønefoss, Kongsberg og Røyken har utarbeidet kvalitetskjennetegn og skal bli eksternvurdert i uke 19. I den forbindelse inviterer Utdanningsavdelingen til fagdag, som er en spredningsdag for resultatene av arbeidet og vurderingen.

Hensikten med fagdagen er tredelt:

 • Presentasjon av resultater av den eksterne vurderingen
 • Spredning og forankring av kvalitetskjennetegn
 • Identifisering av neste steg for å realisere målet for Kunnskapsskolen og PTF/PFO

Målgruppe:  

 • Ledere for  yrkesfaglige utdanningsprogram og rektorer ved  alle fylkeskommunale videregående skoler
 • Lederne for opplæringskontorene og representanter for bedrifter
 • Tillitsvalgte på fylkeskommunalt nivå 
 • Yrkesopplæringsnemnda
 • Hovedutvalg for utdanningssektoren
 • Representanter for utdanningsavdelingen

Program

 • kl 0900 - 0920 Innledning ved skoleeier
 • kl 0920 - 1020 Presentasjon v/vurdererne
 • kl 1020 - 1030 Pause
 • kl 1030 - 1130 Arbeidsøkt i grupper
 • kl 1130 - 1215 Lunsj
 • kl 1215 - 1345 Arbeidsøkt i grupper
 • kl 1315 - 1400 Oppsummering og avslutning

Samlingen kan maksimum ta 200 deltakere. Dersom antall påmeldte overstiger dette, må vi velge representanter fra hver skole/opplæringskontor. Skolene som har vært vurdert, prioriteres med de deltakerne de ønsker å ha med.

Påmelding
Sendes på e-post til utdan...@bfk.no innen utgangen av arbeidsdagen fredag 25. april.

Meld gjerne skolen/opplæringskontoret på som gruppe. Oppgi navn, institusjon, organisasjon, organ (eventuelt nettverk) og stilling/funksjon.

Informasjon om Fagdag – Prosjekt til fordypning
Sted/ArenaAulaen på Røyken videregående skole
AdresseJon Leiras vei 30, 3440 Røyken

Flere datoer

 1. 9. mai kl 09:00 til 14:00 iCal
Vis større kart