Hopp til hovedinnhold

Samarbeidskonferansen 2018

Samarbeidskonferansen 2018 arrangeres av Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud. Det er sendt invitasjon til aktuelle deltakere.

Målgruppe

Kommunalsjefene med ansvar for skole og fylkesdirektør for opplæring, rektorene på ungdomsskoletrinnet i Buskerud, rektorene i videregående opplæring og lederne for PP-tjenesten, Ung Invest, eventuelt andre ledere, ombudene, nettverksrådgivere m.fl.

Program

Last ned foreløpig program

Det jobbes fortsatt med å utvikle dette. Endelig program legges ut på fylkeskommunens nettsider innen midten av mars.

Påmelding

Fyll ut påmeldingsskjema innen 30. januar 2018. Påmelding er bindende.

Har du spørsmål om påmelding, ta kontakt med Jannicke Suren - lærling i fylkeskommunen, på e-post eller tlf. 40615618.

Det er en egenandel på 750 kr. Hvis du ikke møter, blir du allikevel belastet egenandelen.


Hensikt og temaer

Hensikten er å videreutvikle samarbeidet som er i gang i regionene. Hovedtema i år er ledelse og samarbeid. Med dette som utgangspunkt vil konferansen dreie seg om skoleutvikling og elevenes læringsmiljø. Dagene vil veksle mellom foredrag og samtaler i grupper.

Rektornettverkene og møte for kommunalsjefer

 Det blir satt av tid til å jobbe i nettverkene som er etablert for rektorene i videregående og ungdomsskole. Parallelt med dette vil kommunalsjefnivået også ha møte. 

 

Informasjon om Samarbeidskonferansen 2018
Sted/ArenaKlækken hotell
AdresseHadelandsveien 386, 3514 Hønefoss

Flere datoer

  1. 12. april kl 09:30 til 13. april kl 13:00 iCal
Vis større kart