Viser 9 ansatte fra Samferdselsavdelingen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Erling Stein Aass Ingeniør Samferdselsavdelingen Samferdsel Send e-post til erling.aass@bfk.no
Anne Hetty Andersen Konsulent Samferdselsavdelingen Samferdsel Send e-post til anne.andersen@bfk.no
Frode Austad Samferdselsrådgiver Samferdselsavdelingen Samferdsel Send e-post til Frode.Austad@bfk.no
Ine Gjellebæk Samferdselsrådgvier Samferdselsavdelingen Samferdsel Send e-post til Ine.Gjellebek@bfk.no
Gunnar Haugerud Revenue Analyst Samferdselsavdelingen Samferdsel Send e-post til Gunnar.Haugerud@bfk.no
Ingvild Seljegard Rådgiver Samferdselsavdelingen Samferdsel Send e-post til Ingvild.Seljegard@bfk.no
Gro Ryghseter Solberg samferdselssjef Samferdselsavdelingen Samferdsel Send e-post til Gro.Ryghseter.Solberg@bfk.no
Kjerstin Spångberg Prosjektleder Samferdselsavdelingen Samferdsel Send e-post til Kjerstin.Spangberg@bfk.no
Bjørn Svendsen Rådgiver Samferdselsavdelingen Samferdsel Send e-post til bjorn.svendsen@bfk.no