Bilde av Gro Ryghseter Solberg

Overordnet planlegging og vegvesenets kontakt mot Buskerud og Telemark fylkeskommune

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Samferdselsavdelingen
 
Samferdselsavdelingen
Stilling
samferdselssjef
Telefon
+4732808724
E-post
Gro.Ryghset...@bfk.no