Viser 10 ansatte fra Drifts- og serviceenheten

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Zerina Djuliman Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til zerina.djuliman@bfk.no
Gro Ekkje Leder serviceenheten Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Gro.Ekkje@bfk.no
Nina Haug konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Nina.haug@bfk.no
Anita Haverstad Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Anita.Haverstad@bfk.no
Hege Løvfall Jensen Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Hege.Lovfall.Jensen@bfk.no
Jean Kristoffersen Kantineassistent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til jean.kristoffersen@bfk.no
Viktoria Øverli Nilsen Praksiselev Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til viktoria.overli.nilsen@bfk.no
Indira Poljarevic Fagarbeider Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Indira.Poljarevic@bfk.no
Marit Portaasen Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til marit.portaasen@bfk.no
Anne Sagen Konsulent Kvalitetsavdelingen Drifts- og serviceenheten Send e-post til Anne.Sagen@bfk.no