Viser 65 ansatte fra Utdanningsavdelingen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Anne Aasen Saksbehandler/Fagkonsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til anne.aasen@bfk.no
Janet Albrigtsen Konsulent Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Janet.Albrigtsen@karrierebuskerud.no
Frode Alm Konsulent Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til frode.alm@bfk.no
Leif Chr Andersen Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til leif-christian.andersen@bfk.no
Jan-Helge Atterås Fylkesutdanningssjef Utdanningsavdelingen Andre ansatte Send e-post til Jan-Helge.Atteras@bfk.no
Liv-Marie Bakka Rådgiverkoordinator Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til liv-marie.bakka@bfk.no
Anne Kristine Bakke Konsulent Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud
Bodil Onsaker Berg Spesialrådgiver fagopplæring Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til bodil.berg@bfk.no
Sigrun Bergseth rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Sigrun.Bergseth@bfk.no
May Britt Birkeland Konsulent Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til May.britt.birkeland@bfk.no
Ine Gerlinde Blaas Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Ine.Gerlinde.Blaas@bfk.no
Anne Kristine Blom Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til anne.kristine.blom@pbkarriere.no
Anne Jorunn Borge Rådgiver Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til anne.borge@bfk.no
Hans Bull-Tornøe Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Hans.bull-tornoe@bfk.no
Kirsten Bøckman Rektor Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Kirsten.Bockman@bfk.no
Tonje Eriksen konsulent / saksbehandler Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Tonje.Eriksen@bfk.no
Trude M Fagerheim Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til trude.fagerheim@bfk.no
Øyvind Flatland Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Oyvind.Flatland@bfk.no
Maria Grishina Saksbehandler Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til Maria.Grishina@bfk.no
Nina Grønningsæter Rådgiver/adjunkt Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Nina.Gronningseter@bfk.no
Christin Grønnslett Saksbehandler Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til Christin.Gronnslett@bfk.no
Inger Lindgren Gunnerud konsulent Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til Inger.Lindgren.Gunnerud@bfk.no
Mariann Gustavsen Formidlingsleder Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til mariann.gustavsen@bfk.no
Kjersti Hagen Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Kjersti.Hagen@bfk.no
Wera Hansen Konsulent Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til wera.hansen@bfk.no
Reidun Dale Haugestad Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Reidun.Haugestad@bfk.no
John André Helland Konsulent Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til John.Andre.Helland@bfk.no
Olav Fjeldheim Horne Leder av Fagopplæringsseksjonen Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til olav.horne@bfk.no
Anne Hurum Leder eksamensseksjonen Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til Anne.Hurum@bfk.no
Arne Hvinden Rådgiver Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til arne.hvinden@bfk.no
Unni Høsøien Leder/fagleder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Unni.Hosoien@bfk.no
Magne Høyer Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Magne.Hoyer@bfk.no
Ingjerd Jakobsen Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til ingjerd.jakobsen@bfk.no
Lene Jensen Seksjonsleder KPS Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til lene.jensen@bfk.no
Kirsten Kessel Rådgiver Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Kirsten.Kessel@karrierebuskerud.no
Anna Klich Konsulent Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Anna.Klich@bfk.no
Heidi Kongsjorden Saksbehandler Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Heidi.Kongsjorden@bfk.no
Liv Bernice Kristensen Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til liv.kristensen@bfk.no
Vibeke Kristiansen Sekretær Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til vibeke.kristiansen@karrierebuskerud.no
Astrid Kristiansen Adjunkt med tilleggsutdanning Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til astrid.kristiansen@bfk.no
Tone Kvåle Seksjonsleder inntak Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til tone.kvale@bfk.no
Per Christian Lervik Avdelingsleder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til per.lervik@bfk.no
Ragnvald Lien Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til ragnvald.lien@bfk.no
Tove Løvdal Karriereveileder Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til tove.lovdal@bfk.no
Tore Midtbø Leder Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Tore.Midtbo@bfk.no
Linda Christine Mikkelsen Konsulent Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Linda.Mikkelsen@bfk.no
Birgit Frøystad Moen Konsulent Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til birgit.moen@bfk.no
Trine Mæhlum Konsulent Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Trine.Mehlum@bfk.no
Heidi Nygaard Saksbehandler/konsulent Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen Send e-post til heidi.nygaard@bfk.no
Svein Helge Nygard Fagkonsulent / Adjunkt Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til svein.nygard@bfk.no
Lisbeth Paulsen Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til lisbeth.paulsen@bfk.no
Morten Paulsen Konsulent Utdanningsavdelingen Inntaksseksjonen Send e-post til morten.paulsen@bfk.no
Ingunn Ek Pedersen Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til ingunn.pedersen@bfk.no
Åse Gunn G. Reierth Rådgiver Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Ase.Gunn.G.Reierth@bfk.no
Kar Rog Ikke definert Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Kar.Rog@bfk.no
Karen Johanne Rognerud Konsulent Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til karen.johanne.rognerud@bfk.no
Magne Skaalvik Prosjektleder Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Magne.Skaalvik@bfk.no
Solveig Skorta Konsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til solveig.skorta@bfk.no
Bjørg Skår Fagkonsulent Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til bjorg.skar@bfk.no
Caroline Wefring Smith Regional nettverksrådgiver Utdanningsavdelingen Karriere Buskerud Send e-post til Caroline.Wefring.Smith@bfk.no
Silja Solberg Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til silja.solberg@bfk.no
Asbjørn Sund Konsulent Utdanningsavdelingen Kompetanse og pedagogisk seksjon Send e-post til Asbjorn.Sund@bfk.no
Jannicke Suren Lærling Utdanningsavdelingen Fagopplæringsseksjonen Send e-post til Jannicke.Suren@bfk.no
Inger Moland Wahl Rådgiver Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til Inger.Moland.Wahl@bfk.no
Stein Morten Øen Assisterende fylkesutdanningssjef Utdanningsavdelingen Stab Send e-post til stein-morten.oen@bfk.no