Viser 72 ansatte fra Utviklingsavdelingen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Joep Aarts Rådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Joep.Aarts@bfk.no
Hilde Beate Aarø rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Hilde.Beate.Aaro@bfk.no
Stine Bergsland Konsulent Utviklingsavdelingen Utenfor enhet
Bente Bjerknes Ass. Utviklingssjef Utviklingsavdelingen Ledelse Send e-post til bente.bjerknes@bfk.no
Astrid Bonilla Konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Astrid.Bonilla@bfk.no
Janne Buhaug Leder Næringsutvikling, FoUI og Internasjonalisering Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Janne.Buhaug@bfk.no
Lotte Carrasco Prosjektleder arkeologiske registreringer E16/Ringeriksbanen Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Lotte.Carrasco@bfk.no
Joana Catarina Correia Sivilingeniør Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til Joana.Catarina.Correia@bfk.no
Morten Eken Etatsjef Utviklingsavdelingen Ledelse Send e-post til Morten.Eken@bfk.no
Hilde Eriksen Ansvarlig for Den kulturelle skolesekken i videregående opplæring Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til hilde.eriksen@bfk.no
Monica Eriksson Rådgiver Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til Monica.Eriksson@bfk.no
Synne M. Fredriksen Konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Synne.M.Fredriksen@bfk.no
Thomas Andre Fritsø Konsulent Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til thomas.fritso@bfk.no
Stig Elvis Furset Avd.leder bibliotek Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til stig.furset@bfk.no
Jørgen Greiner Kulturarbeider med IKT-kompetanse Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Jorgen.Greiner@bfk.no
Vera Grønborg rådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Vera.Gronborg@bfk.no
Randi Haldorsen Fagleder folkehelse Utviklingsavdelingen Plan, ressurs og folkehelse Send e-post til Randi.Haldorsen@bfk.no
Kjersti Morseth Hallerud Rådgiver Utviklingsavdelingen Plan, ressurs og folkehelse Send e-post til Kjersti.Morseth.Hallerud@bfk.no
Frid Hamsun Konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Frid.Hamsun@bfk.no
Ole Ketil Haugvik Resource Coordinator Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Ole.Ketil.Haugvik@bfk.no
Line Haukland Musiker, musikkviter Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Line.Haukland@bfk.no
Thea Hellbardt arkitekt Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Thea.Hellbardt@bfk.no
Åsne Hestnes Konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Asne.Hestnes@bfk.no
Nils Morten Bjørgar Histøl Konsulent Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til morten.histol@bfk.no
Håvard Hoftun Rådgjevar arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Havard.Hoftun@bfk.no
Elin Mariboe Hovde Konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Elin.Mariboe.Hovde@bfk.no
Åse Marit Hovden Fysioterapeut/rådgiver Friskliv Utviklingsavdelingen Plan, ressurs og folkehelse Send e-post til Ase.Marit.Hovden@bfk.no
Lars Hovland Arkeolog Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til lars.hovland@bfk.no
Mette Indrehus rådgiver/ filmprodusent Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Mette.Indrehus@bfk.no
Lill Carin Jacobsen DKS-koordinator Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Lill.Jacobsen@bfk.no
Jørn Erik Jensen Ikke definert Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til jorn.jensen@bfk.no
Ivar Jørstad Tradisjonshåndverker Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ivar.Jorstad@bfk.no
Inger Karlberg Rådgiver/arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Inger.Karlberg@bfk.no
Stig Kleven Utviklingskonsulent Utviklingsavdelingen Plan, ressurs og folkehelse Send e-post til Stig.Kleven@bfk.no
Sissel Kleven Seniorrådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Sissel.Kleven@bfk.no
Håkon Viker Knappen Bibliotekar Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Hakon.Knappen@bfk.no
Turid Kolstadløkken enhetsleder kulturminnevern Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til turid.kolstadlokken@bfk.no
Ellen Korvald prosjektleder Utviklingsavdelingen Plan, ressurs og folkehelse Send e-post til ellen.korvald@bfk.no
Petter Von Krogh Prosjektleder, Lukter det Framtid Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Petter.von.Krogh@bfk.no
Ingrid Lamark Kulturvernkonsulent Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ingrid.Lamark@bfk.no
Liv Mira Lassen Konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Liv.Mira.Lassen@bfk.no
Anne Grethe Lauritzen Avd.leder bibliotek Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til anne.lauritzen@bfk.no
Anne Lise Lervåg Rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Anne.Lise.Lervag@bfk.no
Lise-Berith Lian Rådgiver friluftsliv Utviklingsavdelingen Plan, ressurs og folkehelse Send e-post til Lise-Berith.Lian@bfk.no
Marte Anniken Lie Konsulent Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Marte.Anniken.Lie@bfk.no
Terje Øverland Lønseth Rådgiver Utviklingsavdelingen Plan, ressurs og folkehelse Send e-post til terje.lonseth@bfk.no
Trine Magnus Forsker Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Trine.Magnus@bfk.no
Anja Sveinsdatter Melvær arkeolog Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Anja.Sveinsdatter.Melver@bfk.no
Silje Melås Ikke definert Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til Silje.Melas@bfk.no
Trond Minken Biblioteksjef Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Trond.Minken@bfk.no
Kristian August Moen Konsulent Utviklingsavdelingen Ledelse Send e-post til Kristian.August.Moen@bfk.no
Zahra Moini Rådgiver Utviklingsavdelingen Prosjekt Send e-post til zahra.moini@bfk.no
Tron Myrén Rådgiver plan Utviklingsavdelingen Plan, ressurs og folkehelse Send e-post til Tron.Myren@bfk.no
Trond Myrland Internasjonal rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Trond.Myrland@bfk.no
Camilla Plocinski Nilsen Kulturhistoriker Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Camilla.Nilsen@bfk.no
Kari Norbakk administrasjonsleder Utviklingsavdelingen Ledelse Send e-post til kari.norbakk@bfk.no
Jon Endre Røed Olsen Enhetsleder Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til Jon.Endre.Roed.Olsen@bfk.no
Kristin Novang Pedersen Konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Kristin.Novang.Pedersen@bfk.no
Ellen Anne Pedersen rådgiver arkeologi Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til ellen.pedersen@bfk.no
Beate Ranheim Konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til beate.ranheim@bfk.no
Hilde Reine Leder fagenhet plan, miljø og folkehelse Utviklingsavdelingen Plan, ressurs og folkehelse Send e-post til Hilde.Reine@bfk.no
Jannicke Røgler Bibliotekrådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Jannicke.Rogler@bfk.no
John Sharpe arbeidssøkende Utviklingsavdelingen Utenfor enhet Send e-post til John.Sharpe@bfk.no
Amarjit Singh Rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til amarjit.singh@bfk.no
Åge Sund rådgiver Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Age.Sund@bfk.no
Camilla Sørbye Rådgiver Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Camilla.Sorbye@bfk.no
Kristian Thowsen Utviklingssjef Utviklingsavdelingen Ledelse Send e-post til Kristian.Thowsen@bfk.no
Ingvild Tjønneland Rådgiver Utviklingsavdelingen Kulturminnevern Send e-post til Ingvild.Tjonneland@bfk.no
Ragnhild Vreim Tveitan Konsulent/produsent/rådgiver/prosjektleder/musiker/pedagog Utviklingsavdelingen Kultur Send e-post til ragnhild.tveitan@bfk.no
Anette Vatnebryn konsulent Utviklingsavdelingen Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket Send e-post til Anette.Vatnebryn@bfk.no
Rina Kamilla Yamamoto Ungdomskoordinator/Nattevakt Utviklingsavdelingen Plan, ressurs og folkehelse Send e-post til Rina.Kamilla.Yamamoto@bfk.no
Bård Strige Øyen Rådgiver - næringsutvikling og miljø Utviklingsavdelingen Næring Send e-post til Bard.Strige.Oyen@bfk.no