Viser 20 ansatte fra Økonomiavdelingen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Anne Lise Blix Konsulent Økonomiavdelingen Lønnsenheten Send e-post til Anne.Lise.Blix@bfk.no
Marianne Brekke Konsulent Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til marianne.brekke@bfk.no
Anna Therese Ekeberg Lønningssjef Økonomiavdelingen Lønnsenheten Send e-post til anna.ekeberg@bfk.no
Jannie Fimland Konsulent Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Jannie.Fimland@bfk.no
Peter Gjefle ehandel/økonomi/system Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Peter.Gjefle@bfk.no
Eli Cathrine Hagen Selvstendig næringsdrivende Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Eli.Cathrine.Hagen@bfk.no
Grete Nordgård Halvorsen Konsulent Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til Grete.Nordgard.Halvorsen@bfk.no
Christian Paulsen Hazeland Innkjøpsrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til christian.hazeland@bfk.no
Kristine Helland Seniorrådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Kristine.Helland@bfk.no
Magnus Holm Student Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Magnus.Holm@bfk.no
Bente Synnøve Jakobsen Konsulent Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til bente.jakobsen@bfk.no
Sverre Johansen Regnskapssjef Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til sverre.johansen@bfk.no
Mona Madsen Konsulent Økonomiavdelingen Lønnsenheten Send e-post til mona.madsen@bfk.no
Aud Ragnhildsrud Ass.regnskapssjef Økonomiavdelingen Regnskapsenheten Send e-post til aud.ragnhildsrud@bfk.no
Maaikel Reiber Ass.leder Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Maaikel.Reiber@bfk.no
Cathrine Røkaas Innkjøpssjef Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til cathrine.rokaas@bfk.no
Nina Helene Rørmark spesialkonsulent II (sen.rådgiver) Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Nina.Helene.Rormark@bfk.no
Lene Ulleberg Konsulent Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Lene.Ulleberg@bfk.no
Håkon Andre Vollan Rådgiver Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Hakon.Andre.Vollan@bfk.no
Steffen Wahlund Saksbehandler Økonomiavdelingen Innkjøpsenheten Send e-post til Steffen.Wahlund@bfk.no