Bilde av Marius Veidahl Berg

Spesiallærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lerberg skole og kompetansesenter
 
Lerberg skole- og kompetansesenter - Team Inne
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Marius.Vei...@bfk.no