Bilde av Lene Walstad Jensen

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lerberg skole og kompetansesenter
 
Lerberg skole- og kompetansesenter - Team Inne
Stilling
adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Lene.Walst...@bfk.no