Bilde av Eva Marianne Skar

Lærer/spesialpedagog

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lerberg skole og kompetansesenter
 
Lerberg skole- og kompetansesenter - Team Inne
Stilling
Adjunkt m /tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Eva.Maria...@bfk.no