Bilde av Tove Holck Pettersen

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lerberg skole og kompetansesenter
 
Lerberg skole- og kompetansesenter - Team Inne
Stilling
Lærer uten godkjent utdanning
Telefon
+4732256950
E-post
Tove.Holck...@bfk.no