Bilde av Turid Hoven Dahlman

Teamkoordinator for undervisningen på SBHF

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lerberg skole og kompetansesenter
 
Lerberg skole- og kompetansesenter - Sykehuset
Stilling
spesialpedagog
Telefon
E-post
Turid.Hove...@bfk.no