Bilde av Sofus Steine

Kontaktlærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lerberg skole og kompetansesenter
 
Lerberg skole- og kompetansesenter - Team Inne
Stilling
Adjunkt med opprykk
Telefon
E-post
Sofus....@bfk.no