Bilde av Gun Helen Glesne

Kontaktlærer gr skole for voksne, faglærer barne- og ungdomsarbeider

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Ressurssenter
Stilling
Adjunkt m/till.Utd.
Telefon
E-post
Gun.Hele...@bfk.no