Bilde av Mario Enrique Alvarez Ruiz

Undervisning

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Studiespesialisering
Stilling
Lektor m/till.Utd.
Telefon
E-post
Mario.A...@bfk.no