Bilde av Patricia Ann Cormack

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Studiespesialisering
Stilling
Engelsk lærer / spesial pedagog lærer
Telefon
E-post
Patricia.A...@bfk.no