Bilde av Tor Larsen

Elevassistent

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Teknikk og ind. produksjon
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Tor.L...@bfk.no