Bilde av Torgeir Øyvind Wetterhus

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Teknikk og ind. produksjon
Stilling
Assistent
Telefon
E-post
Torgeir.Oyvi...@bfk.no