Bilde av Katarzyna Barcewicz

Undervisning i markedsføring, økonomi og administrasjon. Kontaktlærer. YFF.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Service og samferdsel
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Katarzyna....@bfk.no