Bilde av Gullik Koppangen

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Bygg og anlegg
Stilling
Adjunkt m/till.Utd
Telefon
+4732744980
E-post
gullik.k...@bfk.no