Bilde av Per Støldal

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Bygg og anlegg
Stilling
Adjunkt m/till.Utd.
Telefon
E-post
per.st...@bfk.no