Bilde av Heidi Bøyesen

Kontaktlærer Helse og oppvekstfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
heidi.b...@bfk.no