Bilde av Gøril Fauske

Tilrettelegge fysisk aktiviet og dans,drama,sang

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike Folkehøgskole
 
Ringerike folkehøyskole
Stilling
Idrettspedagog/ musikkteater
Telefon
E-post
Goril....@bfk.no