Viser 124 ansatte fra Ringerike videregående skole

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Inger Johanne Alværn Undervisningsinspektør Ringerike videregående skole Ringerike vgs Send e-post til Inger.Johanne.Alvern@bfk.no
Marit Amundsen Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til marit.amundsen@bfk.no
Ingrid Amundsplass Lektor m/tillegg Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til ingrid.amundsplass@bfk.no
Janne Egeberg Andersen lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Rådgivere Send e-post til Janne.Egeberg.Andersen@bfk.no
Erik Højgaard Anti Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Erik.Hojgaard.Anti@bfk.no
Tove Askimdal Lektor m/tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til tove.askimdal@bfk.no
Janne B Aslaksrud adjunkt m tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til Janne.B.Aslaksrud@bfk.no
Audun Bakkerud Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til audun.bakkerud@bfk.no
Gunni Banggren Lektor med tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til gunni.banggren@bfk.no
Patricia Ines Battig Adjunkt m/tillegggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til Patricia.Ines.Battig@bfk.no
Kenneth Sørum Bekkemoen Lektor/Vokal Coach Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Kenneth.Sorum.Bekkemoen@bfk.no
Lena Berghagen Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Lena.Berghagen@bfk.no
Lill Merethe Bergum Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Lill.Merethe.Bergum@bfk.no
Tor Berteig Lektor med tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til tor.berteig@bfk.no
Thor Johannes Bihli Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Service og samferdsel Send e-post til Thor.Johannes.Bihli@bfk.no
Gaute Andreassen Birklund lektor med opprykk, musiker Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Gaute.A.Birklund@bfk.no
Hege Trine Bisgaard adjunkt med opprykk Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Hege.Trine.Bisgaard@bfk.no
Jørn Loke Bjørnevald Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Jorn.Loke.Bjornevald@bfk.no
Ola T Bjørntvedt Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Ola.T.Bjorntvedt@bfk.no
Svein Borgersen Konsulent Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving Send e-post til Svein.Borgersen@bfk.no
Heidi Bukten Adjunkt med opprykk (ved Ringerike vgs) Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Service og samferdsel Send e-post til heidi.bukten@bfk.no
Vegard Bunes Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til Vegard.Bunes@bfk.no
Hildegunn Coucheron Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Hildegunn.Coucheron@bfk.no
Merete Dahl Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til merete.dahl@bfk.no
Iris Leikåsen De Leon Lektor m/ opprykk Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til Iris.Leikasen.De.Leon@bfk.no
Kari Wendelborg Drolsum Avdelingsbibliotekar Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Bibliotek Send e-post til Kari.Wendelb.Drolsum@bfk.no
Tove Engesvik Adjunkt m/tillegg Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Service og samferdsel Send e-post til tove.engesvik@bfk.no
Julie Eriksen Lektor med tilleggsutdannelse Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til julie.eriksen@bfk.no
Remi Fagereng Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til remi.fagereng@bfk.no
Fredrik Felberg Lektor m/tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til fredrik.felberg@bfk.no
Lilit Fidanyan Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Lilit.Fidanyan@bfk.no
Ann Katrin Fowler Frog Assistent Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Ann.Katrin.Fowler.Frog@bfk.no
Sviatlana Lapaukhava Frog Matematikk Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til Sviatlana.Lapaukhava.Frog@bfk.no
Dag Reidar Nome Frognes Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til dag.frognes@bfk.no
Lise Susanne V. Føyn Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Lise.Susanne.V.Foyn@bfk.no
Inga Josefine Gaski Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Inga.Josefine.Gaski@bfk.no
Juliane Glienke Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til Juliane.Glienke@bfk.no
Trude Marie Syversen Granum Lektor med tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Trude.Marie.Syversen.Granum@bfk.no
Eva Gravermoen Barne- og ungdomsarbeider Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til eva.gravermoen@bfk.no
Aud-Hilde Gravermoen lektor m till.utd. Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til aud-hilde.gravermoen@bfk.no
Silje Grini Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving Send e-post til Silje.Grini@bfk.no
Camilla Odfjell Gruer Lektor Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Camilla.Odfjell.Gruer@bfk.no
Svein Erik Hagen lektor Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Rådgivere Send e-post til Svein.Erik.Hagen@bfk.no
Stian Halberg Lektor m/till.uts. Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving Send e-post til Stian.Halberg@bfk.no
Line Skogeng Hansen elev veileder Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Line.Skogeng.Hansen@bfk.no
Morten Hansen Lektor m/tillegg Ringerike videregående skole Ringerike vgs Send e-post til morten.hansen@bfk.no
Eli Kihle Hanssen Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Rådgivere Send e-post til Eli.Kihle.Hanssen@bfk.no
Ingvild Hasund Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Ingvild.Hasund@bfk.no
Kjetil Olav Heggelund Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Kjetil.Olav.Heggelund@bfk.no
Randi Heieren adjunkt med tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til randi.heieren@bfk.no
Dag Øivind Henriksen Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til Dag-Oivind.Henriksen@bfk.no
Per Holmén Lektor med tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til per.holmen@bfk.no
Anita Håndstad Holtan Ikke definert Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Rådgivere Send e-post til Anita.Handstad.Holtan@bfk.no
Amund Hovde Fagarbeider Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Amund.Hovde@bfk.no
Nina Kristin Hunstad vernepleier Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Nina.Kristin.Hunstad@bfk.no
Pål Espen Husøy Leder Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til Pal.Espen.Husoy@bfk.no
Marte Helleseter Hval Sanger og sanglærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Marte.Helleseter@bfk.no
Beate Iversen Lektor m/tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til beate.iversen@bfk.no
Mette Jordbru lektor m opprykk Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til mette.jordbru@bfk.no
Jan Karlengen Lektor med opprykk Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Media Send e-post til jan.karlengen@bfk.no
Nina Karlsen Hjelpepleier Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Nina.Karlsen@bfk.no
Kari Margrethe Hurlen Kjekshus Avdelingsleder Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Service og samferdsel Send e-post til Kari.Margrethe.Hurlen.Kjekshus@bfk.no
Ole Tom Kjernaas Adjunkt m/tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving Send e-post til Ole.Tom.Kjernaas@bfk.no
Else Mari Kleiven adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Service og samferdsel Send e-post til else.mari.kleiven@bfk.no
Liv Edel Klekken Lektor med tilleggskompetanse Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving Send e-post til Liv.Edel.Klekken@bfk.no
Sven Koksrud Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Rådgivere Send e-post til Sven.Koksrud2@bfk.no
Lisbeth Jensen Korgerud adjunkt med tillegg Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Lisbeth.Jensen.Korgerud@bfk.no
Anita Korneliussen Adjunkt m opprykk Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til Anita.Korneliussen@bfk.no
Ingunn Krag-Rønne Lektor Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Ingunn.Krag-Ronne@bfk.no
Arne Åsmund Kristiansen Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til Arne.Asmund.Kristiansen@bfk.no
Line Kristiansen Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Line.Kristiansen@bfk.no
Richard Larsson Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving Send e-post til richard.larsson@bfk.no
Dag-Øivind Lauvnes Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til Dag-Oyvind.Lauvnes@bfk.no
Kari Leite Lektor med tillegg/faglærer idrettsfag/kroppsøving/helse og sosialfag og idrettspedagog Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving Send e-post til Kari.Leite@bfk.no
Trond Lien Musiker og lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til trond.lien@bfk.no
Marianne Kristoffersen Linvik Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Marianne.Kristoffersen.Linvik@bfk.no
Kjell Harald Litangen Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Kjell.Harald.Litangen@bfk.no
Kari Lobben Lektor med tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til kari.lobben@bfk.no
Tonje Ludt Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til tonje.ludt@bfk.no
Hanne Therese Løvoll Karriereveileder og adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Rådgivere Send e-post til Hanne.Therese.Lovoll@bfk.no
Toril Meyer Konsulent Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Kontor/øk Send e-post til Toril.Meyer@bfk.no
Anne Midjord Adjunkt m/tillegggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til Anne.Midjord@bfk.no
Vibeke Hansen Moe Lektor med tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til Vibeke.Hansen.Moe@bfk.no
Halvor Moland Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til halvor.moland@bfk.no
Torild Sandøe Møller Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Torild.Sandoe.Moller@bfk.no
Linda Nerby lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til linda.nerby@bfk.no
Ingunn Anne Nordbø Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til Ingunn.Anne.Nordbo@bfk.no
Halvor Nordli Vernepleier Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til halvor.nordli@bfk.no
Rolf Nykmark Operasanger/dirigent/vokalpedagog Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til rolf.nykmark@bfk.no
Anne Veronica Nyquist lektor m/opprykk og tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til Anne.Veronica.Nyquist@bfk.no
Kjersti Ohren Adjunkt m/tillegggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til kjersti.ohren@bfk.no
Håkon Ohren Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til Hakon.Kvissel.Ohren@bfk.no
Erling Petersen lektor Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Rådgivere Send e-post til Erling.Petersen@bfk.no
Michel Sabir Ratovonasy Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Service og samferdsel Send e-post til Michel.Sabir.Ratovonasy@bfk.no
Paula Rehders Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Paula.Rehders@bfk.no
Charlotte Richardsen Trompetist/frilans/pedagog Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Charlotte.Richardsen@bfk.no
Markus Ask Roland Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til markus.roland@bfk.no
Tove Rolfsen omsorgsarbeider Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til tove.rolfsen@bfk.no
Yngve Rubach Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Yngve.Rubach@bfk.no
Magnus Rydland Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Magnus.Rydland@bfk.no
Simen Rypdal Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving Send e-post til Simen.Rypdal@bfk.no
Beate Hovde Røste lektor med tillegg Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til beate.hovde.roste@bfk.no
Lars Petter Sameien Lektor med tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Samfunnsfag Send e-post til Lars.Petter.Sameien@bfk.no
Katrine Nyhus Sande Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Rådgivere Send e-post til Katrine.Nyhus.Sande@bfk.no
Kjersti Myrvold Sangnes Adjunkt m/tillegggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Realfag Send e-post til Kjersti.Myrvold.Sangnes@bfk.no
Steffen Schei Idrettsadjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving Send e-post til Steffen.Schei@bfk.no
Ana Gladys Cospin Soberanis Adjunkt Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Ana.Gladys.Cospin.Soberanis@bfk.no
Mari Solheim Ass. rektor Ringerike videregående skole Ringerike vgs Send e-post til mari.solheim@bfk.no
Erik Sortdal Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til erik.sortdal@bfk.no
Marianne Fjelstad Sten Fagarbeider Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Marianne.Fjelstad.Sten@bfk.no
Anne Stenerud Konsulent Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Kontor/øk Send e-post til Anne.Stenerud@bfk.no
Syver Storskogen Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Syver.Storskogen@bfk.no
Anelin Strømholm Lektor med tilleggsutdanning Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til anelin.stromholm@bfk.no
Piotr Swigon Adjunkt m/tillegggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving Send e-post til Piotr.Swigon@bfk.no
Martin Fure Tangen Administrasjonsleder Ringerike videregående skole Ringerike vgs Send e-post til martin.tangen@bfk.no
Jan Gundro Thorstensen Lærer Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving Send e-post til Jan.Gundro.Thorstensen@bfk.no
Per Arne Venåsen Elevassistent Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Alternativ opplæring Send e-post til Per.Arne.Venasen@bfk.no
John Christer Vesttun Lektor m/tilleggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til John.Christer.Vesttun@bfk.no
Bjørn Volleng Rektor Ringerike videregående skole Ringerike vgs Send e-post til Bjorn.Volleng@bfk.no
Britt Wathne Adjunkt m/tillegggsutd Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Språkfag Send e-post til Britt.Wathne@bfk.no
Wenche Elnæs Weisteen Sekretær Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Kontor/øk Send e-post til Wenche.Elnes.Weisteen@bfk.no
Inger Helen Wien undervisningsinspektør Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Bibliotek Send e-post til Inger.Helen.Wien@bfk.no
Astrid Willumsen Musiker og pedagog Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Musikk, dans og drama Send e-post til Astrid.Willumsen@bfk.no
Marthine Furuhaug Øvreås Lærling kontor/adm Ringerike videregående skole Ringerike vgs - Kontor/øk Send e-post til Marthine.Furuhaug.Ovreas@bfk.no