Bilde av Gaute Andreassen Birklund

klaverundervisning, klaverrepetisjon, de fleste musikkfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Musikk, dans og drama
Stilling
lektor med opprykk, musiker
Telefon
+4732113439
E-post
Gaute.A....@bfk.no