Bilde av Kari Leite

Faglærer idrettsfag og kroppsøving

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving
Stilling
Lektor med tillegg/faglærer idrettsfag/kroppsøving/helse og sosialfag og idrettspedagog
Telefon
E-post
Kari....@bfk.no