Bilde av Randi Heieren

Faglærer og seksjonsleder for norsk

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Språkfag
Stilling
adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
randi.h...@bfk.no