Bilde av Nina Kristin Hunstad

SPES PED

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Alternativ opplæring
Stilling
vernepleier
Telefon
E-post
Nina.Krist...@bfk.no