Bilde av Kjetil Pedersen

Undervisning ved service og samferdsel

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Service og samferdsel
Stilling
Lektor m/ tilleggsutdanning
Telefon
E-post
kjetil.p...@bfk.no