Bilde av Thorbjørn Formo

Elektrof- elektrotek

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Elektro
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
thorbjor...@bfk.no