Bilde av Renate Henriksen

Ansatt

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Gårdsbruk
Stilling
Sivil agronom
Telefon
E-post
Renate.H...@bfk.no