Bilde av Finn-Audun Tandberg

Spes.ped.- teknikk

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Naturbruk
Stilling
Lektor m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
finn-audun...@bfk.no