Bilde av Jan Roger Hagen

Elevassistent for elever på studieretningen Naturbruk og Byggfag samt anlegg i Vikersundbakken

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Naturbruk
Stilling
elevassistent
Telefon
E-post
Jan.Roge...@bfk.no