Bilde av Sølvi Tønder Øyum

Lærer NA

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Naturbruk
Stilling
Lektor m/tilleggsutdannelse
Telefon
E-post
Solvi.Ton...@bfk.no