Bilde av Per Eivind Løvdal

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Idrettsfag og kroppsøving
Stilling
Håndballærer
Telefon
E-post
Per.Eivin...@bfk.no