Bilde av Øystein Sjurseth

Kroppsøving

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Idrettsfag og kroppsøving
Stilling
lærer
Telefon
E-post
oystein....@bfk.no