Bilde av Aina Kjernaas

Kroppsø./Idrett

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Idrettsfag og kroppsøving
Stilling
adjunkt
Telefon
E-post
aina.kj...@bfk.no