Bilde av Ann-Kristin Thue Andersen

Kontaktlærer på Alternativ opplæring, Buskerud vgs

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Rosthaug AO
Stilling
Spesialpedagog
Telefon
E-post
Ann-Kristin...@bfk.no