Bilde av Malgorzata K Nilsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Rosthaug AO
Stilling
lærer
Telefon
E-post
Malgorzata...@bfk.no