Bilde av Inger Anita Pedersen

Formgiving- historie

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Samfunnsfag
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Inger.Anit...@bfk.no