Bilde av Gøril Kamsvaag

Helse- og sosialfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Adjunkt med opprykk
Telefon
E-post
goril.k...@bfk.no