Bilde av Monika Grønhovd Eidal

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Barne og ungdomsarbeider
Telefon
E-post
Monika.Gron...@bfk.no