Bilde av Ragnar Lie

Helse- og sosialfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
ragna...@bfk.no