Bilde av Bjørn-Erik Buøen

Ass.rektor/opplæringsleder

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Bygg- og anleggsteknikk
Stilling
Ass.rektor/opplæringsleder
Telefon
E-post
bjorn-er...@bfk.no