Bilde av Hanne Solberg Ødegård

Rådgiver og spesialpedagogisk undervisning, anti-mobbe arbeid, organisering og klassemiljø

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Rådgiver
Stilling
Tilretteleggingsleder
Telefon
E-post
Hanne.Solbe...@bfk.no